Privatumo politika

Informuojame, kad Jūsų pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas ir kt.) yra saugomi nuo trečiųjų asmenų ir naudojami tik tiesioginiam užsakymų vykdymui. Mes garantuojame, kad Jūsų duomenys nėra ir nebus perduodami ar parduodami tretiesiems asmenims, nesusijusiems su mūsų tiesioginių paslaugų tiekimu ir užsakymų vykdymu.

Registracijos pateikimo taisyklės

Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve. Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą e-parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

  • apdoroti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus;
  • išspęsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  • įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.


Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją. Mes turime turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai įvykdyti Jūsų užsakymus.